Privacyverklaring Marathonbaas

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat je de laatste versie hebt. De meest recente versie van de privacyverklaring vind je op onze website.

Gegevens beveiligen
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Marathonbaas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. We kiezen daarmee voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Gegevens verwerken
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een e-book hebt gedownload of een product of dienst hebt afgenomen, wordt gevraagd je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Postadres
• Postcode en woonplaats
• KvK-nummer
• Btw-nummer
• Verjaardag

Doeleinden
Marathonbaas verwerkt persoonsgegevens van klanten om telefonisch of schriftelijk contact op te nemen.
Verder gebruiken we de verkregen persoonsgegevens voor verzending van nieuwsbrieven, retargeting voor advertenties op social media, verwerking van de facturatie conform de richtlijnen en eventuele verzending van bestelde producten.

Gebruik van cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies vind je op de website van ConsuWijzer

Met jouw toestemming gebruiken wij cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook

Marathonbaas maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Ook door Google Analytics worden cookies geplaatst. De verkregen informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarom hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden.
Meer informatie over het beleid van Google Analytics

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen:
• Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.
• Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
• Je kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit je browser en evt. blokkeren per domein.
Meer uitleg over het uitschakelen van cookies op de website van Your Online Choices

Gegevens delen
Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem via de servers van Mailchimp. Meer informatie over het Privacybeleid van Mailchimp.

Daarnaast delen wij gegevens die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis download met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.
Tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, delen wij je gegevens niet met derden. Ook verkopen wij jouw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waarvoor wij opdracht hebben gegeven.

Gegevens wijzigen
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens aan te laten passen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen (per post of per e-mail). Wij nemen je verzoek uiterlijk binnen vier weken in behandeling.

Gegevens bewaren
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van diezelfde maand uit het systeem verwijderd.
De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
Deze bewaartermijn geldt, mits er voor ons geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
Gegevens verwijderen
Wanneer je in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je gegevens worden dan meteen uit ons bestand verwijderd en worden niet bewaard.

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking, of de gegevensverwerking op basis van een overeenkomst.

Klachten en vragen over gegevensverwerking
Als je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je je natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met jou uit te komen.
Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je hoe je dit moet doen.

Bij vragen over onze privacyverklaring, of inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via e-mail: gerben@marathonbaas.nl.

Versie: juli 2020 | Marathonbaas